Organisatie en Taalcommunicatie
Header

Over Ons

Ondernemingen, instellingen en organisaties ontdekken in toenemende mate het belang van de integrale aanpak ( de “gereedschapskist”) van Moors en Van der Eerden als managementinstrument ter verbetering van de resultaten op organisatie-, personeels-en communicatieterrein. Wij laten u proeven van “nieuwe smaken”, we zetten u nieuwe “smaak”combinaties voor, wij prikkelen uw “papillen” met niet eerdere geproefde “smaak”sensaties. Dit is niet zo verwonderlijk! Moors en Van der Eerden onderzoekt uw “gereedschapskist” met een stappenplan dat bepalend is voor het welslagen van de ingeslagen weg van verbetering van de organisatie.

Moors en Van der Eerden ontwikkelt kwaliteit van uw smaakbeleving! Wij spreken samen af welke “smaaksensaties” passen, welke we eventueel willen toevoegen en welke uiteindelijk de verwachting benadert: smakelijk eten!

Onze werkwijze

Moors en Van der Eerden hanteert de volgende werkwijze

  • Stap 1:

Een introductie- gesprek met verantwoordelijke personen. (doeldefiniëring: de “smaakverwachting”)

  • Stap 2:

Doornemen van de eerste opzet van het traject met daarin advies, communicatie en trainingen.( kennis van de aanwezige “gereedschapskist”en de eventuele aanvullingen)

  • Stap 3:

Informatieverwerving/ gesprek met direct betrokkenen die gaan participeren in het uitgestippelde traject. ( “smaakcombinaties” opsporen)

  • Stap 4:

Ontwikkelen van het concept vanuit de visie dat alle gebieden van het INK model met elkaar van doen hebben ( elke “smaakverwachting” kent dezelfde basisingredienten)

  • Stap 5:

Eventuele aanpassingen aanbrengen, waarbij commitment van directie er toe bijdraagt dat er een start gemaakt wordt met het uitgestippelde traject.( en nu maar proeven)

  • Stap 6:

Definitief  starten en tussenevaluatie. ( proeven en vergelijken met elkaar)

  • Stap 7:

Na afloop van het uitgestippelde traject evaluatie met verantwoordelijke personen.  (voldoet de uiteindelijke keus aan de “smaakverwachting”?)

  • Stap 8:

Evaluatie na een vooraf bepaalde  periode, waarin nagegaan wordt of het bereikte uit het traject geïmplementeerde daadwerkelijk aanwezig is. ( blijft de “smaak” hangen?)