Organisatie en Taalcommunicatie
Header

Interim Management

De Smaak van interim management: “Een goede interim manager regelt zijn eigen afscheid”!

Moors en Van der Eerden ziet deze smaak soms noodzakelijk als basis voor het uiteindelijke smaakresultaat. Vanuit het perspectief kwaliteit worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. Daarbij komen duidelijke verbeterdoelen en afspraken naar voren over wanneer de klus afgerond dient te zijn. Verbetering van de organisatie staat voorop. Met expertise en daadkracht zorgt Moors en Van der Eerden ervoor dat er een duurzaam resultaat ontstaat.
Wat is ons aanbod?

  • Aanpak van veranderingen conform afspraak;
  • Onderzoek naar rendementsverbeteringen en groeikansen;
  • Vervanging van management;
  • Onderzoek naar de juiste opvolger.

Verandermanagement speelt een belangrijke rol, waarbij de nadruk komt te liggen op verbetering/verandering van de organisatiestrategie. Weerstand en cultuurverandering vragen om duidelijke kaders, initiatief en haalbare doelstellingen. En dat in overleg met het zittende management.

Tijdens de interim-periode is de belangrijkste doelstelling voor Moors en Van der Eerden het invullen van het juiste personeel op de juiste plek. Daarbij stellen we ons de volgende vragen:

  • Welke competenties zijn nodig voor de in te vullen functie?
  • Vullen medewerkers el kaar incompetenties aan?
  • Moet de functie wel ingevuld worden?
  • Welke teamprestatie moet geleverd worden en wat hoort daarbij?
  • Welk rendement moet behaald zijn?

“Tijdelijkheid moet leiden tot meerwaarde en verleggen van de grenzen!”