Organisatie en Taalcommunicatie
Header

Organisatie

Structuur, veranderen, processen, procedures, aansturing, teamvorming, effectiviteit en efficiency vormen de kern van de ondersteunende tak van Moors en Van der Eerden. Elke organisatie heeft op enig moment ondersteuning: een blik in uw “gereedschapskist” nodig om de volgende stap te zetten. En zeg nu zelf is dit zo veel anders als proeven en vergelijken?

Moors en Van der Eerden confronteert u, brengt u in aanraking met  en inspireert u! Met de bedoeling het meeste uit uw organisatie te halen met daarbij altijd oog voor personeel en financiën.

 Samenwerkingsverbanden

1.Moors en Van der Eerden werkt samen met BEN: Blijvend en Nieuw, een werkwijze voor het MKB

Methodiek

Wij starten met een organisatieanalyse. Met u wordt aan de hand van een beperkte set vragen op terreinen van Omgeving, Strategie, Marketing, Operatie en Financieel de huidige toegevoegde waarde van uw organisatie inzichtelijk gemaakt. Uit deze eerste resultaten wordt de verandering in gang gezet. Diagnose aan de hand van verdiepingsvragen geeft richting aan de verdere ontwikkeling. Uitgangspunt bij het bepalen en vormen van de strategische doelen en sturing zijn de organisatorische omgevingsfactoren. Wat vragen de ontwikkelingen en de klant van uw organisatie en wat krijgt de klant daadwerkelijk. Dit bevordert het werken aan de voor de klanten relevante veranderingen en voorkomt dat uw afdelingen zich alleen maar richten op eigen doelen en beperkte verbetering.

Ontwikkeling

Wij verhelderen de richting van de prestatieverbetering voor iedereen in uw organisatie; immers iedereen in uw organisatie werkt mee aan de ontwikkeling ervan. Daarvoor gebruiken we concrete doelen en resultaatindicatoren. Uw medewerkers vertalen de strategische opties naar de eigen tactische- en operationele situatie. Dit vergroot het draagvlak voor veranderingen en verbeteringen.

Dialoog

Door alle niveaus van uw organisatie te verbinden ontstaat middels een dialoog inzicht en eensgezindheid over de te volgen strategie. De regelmatige gesprekken leiden tot een verbetercultuur± wij noemen dat LEAN 3.0. Dankzij het inzicht in ieders bijdrage leren uw medewerkers voortdurend van elkaar.

Resultaten

Toepassing van ons systeem garandeert dat uw strategische doelen optimaal zijn, waardoor de resultaten tastbaar en blijvend zijn

2.Moors en Van der Eerden werkt samen met Biontica:

Biontica een way of life

www.biontica.com