Organisatie en Taalcommunicatie
Header

Personeel

Wat absoluut niet ontbreekt in uw “gereedschapskist” is de mentaal gezonde medewerker die krachtig en energiek functioneert, creatief en productief is,
verantwoordelijkheid neemt, gemotiveerd en betrokken is, eenvoudig en duidelijk communiceert, probleem-oplossingsvaardig is, negatieve stress buiten de deur houdt?

Zijn al deze “smaken” aanwezig?

Moors en Van der Eerden voegen gereedschap toe om  “smaken” verder te ontwikkelen:

  • coaching
  • werving en selectie
  • verzuimpreventie
  • ontwikkeling personeelsmanagement
  • ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden en opstellen systematiek voor meten ervan
  • coachen van teams
  • kwaliteitskaart voor personeel